Çalışma Alanlarımız

  Türk Dünyası   Avrupa Birliği   Enerji ve Teknoloji
  İnsan Hakları ve Demokrasi   Şehir ve Bölge Planlama   Nüfus Politikaları
  Uluslararası İlişkiler   Sosyal Pazarlama   İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
  İstihdam Politikaları   Yoksulluk   Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı
  İstatistik ve Ekonometri   Ekonomi ve Sosyal Refah Politikaları   Çevre ve Çevre Politikaları
  Kadına, Çocuk ve Yaşlılara Yönelik Şiddet   Kamu ve STK İşbirliği Modelleri   Güvenlik Politikaları
  İç ve Dış Göçler Nüfus Hareketleri   Kültürel Mirasımız ve Farklı Kültürlerin Algılanması   Gençler ve Yaşlılara Yönelik Politikalar
  Eğitim Politikaları   Engellilere Yönelik Proje ve Politikalar  
Test

Form Gönderimi

Tamam

Adres: Atatürk Bulvarı No:151/73, Batı Han Kat:10, Bakanlıklar Ankara       

Telefon: 0312 425 15 99 Fax: 0312 425 47 52