Hakkımızda

Kısa adı YİSAV olan Yükseliş İktisadi ve Stratejik Araştırmalar Vakfı 1993 yılında ortak noktaları memleketini sevmek, ülkenin bağımsızlığından ve bölünmez bütünlüğünden ödün vermemek, tarihine, diline, milli ve manevi değerlerine, demokrasi ve insan haklarına saygı duymak ve sahip çıkmak, çağdaş medeniyet seviyesinin üzerine çıkmayı düşlemek, aile yapısının ve ahlaki değerlerin saygınlığının korunmasının toplum için vazgeçilmez olduğuna inanmak, çevreye, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına önem vermek, ülkenin içte ve dışta menfaatlerini korumak, siyasal ve ekonomik gücünü artırmak olan, konusunda uzman, değişik mesleklerdeki arkadaşların bir araya gelmesi ile oluşmuş, 1995 yılında 903 sayılı Kanun ve Türk Medeni Kanun Hükümlerine göre kurularak özerk ve tüzel kişiliğe haiz bir vakıf olmuştur. Ülkenin içinde bulunduğu ağır koşullara karşı yapılması gerekenlere fikir bazında bilimsel projeler üreterek katkıda bulunmak isteyen grup, aylık toplantılar yaparak ülkemiz için önemli olduğunu düşündükleri konuların detaylarını uzmanlarının ağzından dinleyerek hem bilgilerini artırmışlar, hem de somut öneriler üretmişlerdir. Bu önerilerin hazırlanacak raporlarla ülkeyi yöneten kadrolara, üniversitelere ve tüm sivil toplum örgütlerine ulaştırılması hedeflenmektedir. Böylece ülke yararına doğru politika ve stratejilerin oluşturulmasına katkıda bulunulacaktır. 

Vakfımız sadece sorunların tartışıldığı bir platform olmak amacında olmamıştır. Aynı zamanda bu birlikteliği sosyal bir olay olarak da algılayarak, seçkin üyelerinin ve ailelerinin de birbirleriyle kaynaşmasını istemektedir. Üyelerimiz arasındaki bu sosyal dayanışma vakfımızın gücünü artırmaktadır. Bir çok çalışma grubu YİSAV bünyesinde farklı çalışmaları sürdürmekte, belirli konularda detaylı araştırmaları sürdürerek kimi zaman sonuç ve çözüm önerilerini raporlar kimi zaman da broşürler veya afişler haline getirerek kitlelere ulaştırmaya çalışmaktadırlar 

Vakfımız bu konularda ayrıca diğer kamu kurumları, üniversite ve STK larla da yoğun işbirliği sürdürmekte ortak projelere de imza atmaktadır. Ankara’da yer alan Vakıf merkezimizde yer alan toplantı salonumuzda kimi zaman diğer kuruluşlarla ortak kimi zaman da yalnız YİSAV olarak uzmanlık alanlarında eğitim seminerleri de vermekte olan vakfımız bilginin yaygınlaşması ve paylaşımını çok önemsemektedir. Vakfımız üyelerinin farklı yaslardaki çcouklarının oluşturduğu YİSAV Gençlik Grubu da hem çocuklarımıza sosyal bir birliktelik ortamı sağlamakta, hem de gençlikle ilgili projelerimizi zenginleştirmektedir 

Test

Form Gönderimi

Tamam

Adres: Atatürk Bulvarı No:151/73, Batı Han Kat:10, Bakanlıklar Ankara       

Telefon: 0312 425 15 99 Fax: 0312 425 47 52